Regulamin

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem [adres strony], zwanej dalej „Stroną”.
 2. Stronę prowadzi i administruje Edyta Dyńska, z siedzibą pod adresem [adres], [kod pocztowy] [miejscowość], NIP: [numer NIP], REGON: [numer REGON], zwana dalej „Administratorem”.
 3. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 2. Zakres Usług

 1. Strona ma charakter informacyjny i prezentacyjny.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Strony oraz jej wyglądzie, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia w dostępie do Strony, które wynikają z awarii technicznych lub działań osób trzecich.

§ 3. Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na Stronie, w tym teksty, zdjęcia, grafiki, filmy, znaki towarowe, są własnością Administratora lub podlegają ochronie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie jakiejkolwiek treści ze Strony bez zgody Administratora jest zabronione.

§ 4. Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania ze Strony.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w komentarzach lub na forum, a także za linki do innych stron internetowych zamieszczone przez użytkowników.

§ 5. Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności Strony jest dostępna pod adresem [link do polityki prywatności]. Korzystając ze Strony, Użytkownik akceptuje postanowienia tej Polityki.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania nowej wersji Regulaminu na Stronie.
 2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze Strony będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem [data publikacji] i obowiązuje od tego momentu.